Teleiotes is een frietist. Hij is van alle frietisten het vaakst op friettocht geweest.

[Category:Frietist]